Objektnamn: Engelbrekt
Beskrivning: Renovering av Engelbrekts Församlingshem
Ort: Stockholm
engelbrekt-2a