Objektnamn: Blästern
Ort: Norra Stationsgatan, Stockholm
blastern