WB Träs produkter säljs till såväl byggföretag som privatpersoner. Merparten av våra uppdragsgivare och kunder finns i Sverige och våra huvudmarknader finns i storstadsregionerna samt i Västerbotten. Men eftersom efterfrågan på våra specialsnickerier ökar, växer vi även starkt i andra delar av landet.

Med vår rationella och flexibla produktionsanläggning samt en välutvecklad serviceorganisation har vi kapacitet att tillverka och leverera våra kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser och med korta leveranstider.

WB trä - fönsterproduktion
Ett större parti specialfönster har just lämnat monteringshallen och paketeras noga innan de skickas vidare till kund.