WB trä - Personal på kontoret

 Ett noggrant förarbete spar tid för både kund och leverantör.

WB Trä tillverkar specialsnickerier baserade på en kombination av anrik hantverkstradition och modern träteknik. Vi finns i Burträsk, några mil sydväst om Skellefteå. Burträsk är kanske mest känt som Västerbottensostens hemort. Burträsk ligger i en av Sveriges mest expansiva träregioner, med en mycket stark trätradition, ett välutvecklat kunnande inom vidareförädling och konstruktion samt forskning och utbildningar inom träsektorn. WB Trä har 35 anställda och omsätter 50 Mkr.

Kvalitetstänkande i all led

Vi tror att den viktigaste anledningen till att vi lyckats så bra, handlar om en röd tråd som genomsyrar hela vår verksamhet – nämligen vårt kvalitetstänkande. Det handlar om en yrkesstolthet och ett hantverkskunnande i alla led i vår produktion. Men också om ett välutvecklat kunnande om material, ytbehandling, färg och form.

Kvalitet är och förblir ett nyckelbegrepp för oss. För att säkra kvaliteten har vi under åren byggt upp ett tänkande och en tradition för att förebygga fel i alla led. Från inleverans av råvaror och material, till den stund våra produkter är monterade och klara.

Har man som vi valt att tillverka kvalitetssnickerier, måste vår kvalitet uppfattas som branschens bästa. Något annat accepteras inte. Det skulle få katastrofala följder för oss och det starka varumärke, som vi under åren successivt byggt upp.

Gammalt eller nytt, vanligt eller ovanligt

Det som gör vårt arbete så inspirerande är att inget uppdrag är likt det andra. Visserligen levererar vi en del produkter utifrån vårt egenutvecklade så kallade standardutförande. Men andelen uppdrag som bygger på idéer och önskemål från våra kunder ökar hela tiden. Kanske beror det på vårt goda renommé om att kunna göra verklighet av de mest avancerade och ovanliga tankar som arkitekter och andra kunder ofta har.

Att vi klarar detta handlar både om nytänkande och innovationsförmåga. Och som sagt om ett kunnande kring hur man hanterar och formar olika träslag till högkvalitativa, funktionella och smarta lösningar.

Samtidigt har vi lång vana av uppdrag som gäller bevarandet av gamla kulturvärden. Det kräver en mycket speciell kompetens och den har vi fått genom en mängd uppdrag av omfattande leveranser till renoveringsuppdrag med stora kulturella inslag. Med vårt ovanligt breda kunnande klarar vi med andra ord både det som är gammalt eller nytt, vanligt eller ovanligt.