Information angående CE-märkning, prestandadeklaration m.m. håller för närvarande på att uppdateras.
Om du efterfrågar detta ber vi dig därför titta in här lite senare, eller så kan du kontakta oss
så tar vi fram den nödvändiga dokumentationen till just detta projekt.

 

Anvisningar för transport, lagring, montering och underhåll

Enligt TMF´s skrift ”Fönster Dörrar – Montage Underhåll” samt i förekommande fall objektsbundna skötsel och underhållsanvisningar. Se vidare: www.tmf.se eller ladda hem pdf