Hyvlare sökes

WB_Logga_Hö
Hyvlare sökes till vår fabrik i Burträsk

Din uppgift blir att ansvara för i första hand hyvling men även profilbearbetning och ändbearbetning av våra specialsnickerier. Du bör ha några års erfarenhet av arbete med profilhyvling på ett företag inom snickeribranschen. Du kan även ha annan branscherfarenhet tillsammans med ett genuint intresse för trä.

Som person är du energisk, drivande, resultatinriktad och har gott omdöme samt är en lagspelare som trivs att arbeta med varierade uppgifter

Katarina


Ett omväxlande jobb hos en trygg arbetsgivare

WB Trä är en trygg arbetsgivare som ger sina 42 anställda bra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och möjligheten att växa med företaget, men det är ändå inte det som gör oss unika. Istället vet vi att våra medarbetare tycker omväxlingen är det bästa.
Att få komma till jobbet och hela tiden hantera specialsnickerier skapar variation och känsla av att växa med uppgiften. Att dessutom få lägga så mycket kärlek på sitt hantverk att finishen gör att man vill ha det själv.
Det gör att man kommer hem med känslan av att jobba på ett snickeri som är helt unikt.
Vi hoppas du vill känna likadant!


Din ansökan med CV skickar du snarast, dock senast den 7:e mars till ansokan@wbtra.se
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Anders Rönnlund på 0914-291 01

Inspiration Rosendal blev vinnare

Inspiration Rosendal blev vinnare av Sveriges Arkitekters Bostadspris som delades ut på Arkitekturgalan den 19 mars. WB Trä har stått för tillverkningen av fönster och entrépartier i massiv lärk.

Läs mer:
www.arkitekt.se/vinnare-bostadspriset-2018
branschaktuellt.se/byggindustrin/bostad/24751-sveriges-basta-bostad

Inspiration_Rosendal

Film från villaprojekt

En film från ett av våra villaprojekt där vi levererat fönster och skjutpartier

Behandling av personuppgifter

När sker behandling av personuppgifter?

WB Trä behandlar dina personuppgifter när du:
• Gör en offertförfrågan eller beställning
• anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
• söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• söker kontakt med oss i övrigt

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom WB Trä kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail mia.k@wbtra.se eller under adressen

WB Trä AB
Personuppgiftsombudet
Åsträskvägen 22
937 32 Burträsk

 

WB Trä AB behandlar personuppgifter enligt GDPR. 

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Ålder
• Födelsedatum
• Kön
• Titel
• Användarnamn
• Fotografier
• Bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
WB Trä AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

WB Träs största investering

investering-2 investering

Klicka på någon av bilderna för att läsa mer (tidningsurklipp/pdf)

WB Trä är i full gång med att göra sin största investering hittills. Den största delen i investeringen är en fönstermaskin som gör all bearbetning från fyrkantigt ämne till träfärdigt. Det kommer både att rationalisera arbetet och samtidigt höja kvalitén.
- Investeringen skapar nya möjligheter samtidigt som vi kommer att ha kvar den nuvarande produktionslinjen för att kunna dra fördelar av båda metoderna, säger Mattias Jonsson, bolagets VD.
En spännande utmaning med den nya tekniken är att klara av att göra kundanpassningar i relativt små serier.
Redan slutet 2016 så levererades den första maskinen som nu är i full gång och under våren kommer nästa maskin att levereras. Positivt är också att det är bra fart i produktionen och ett väldigt bra orderläge.

Fönster med utsida av rostfritt stål

WB Trä levererar specialfönster med utsida av rostfritt stål till välkända landmärket Tibble kyrka i Täby.
Det rör sig om skräddarsydda fönster med en utvändig beklädnad och solskyddsraster av rostfritt stål.
WB Trä står för tillverkningen och Fönsterspecialisten Norrland för utbytet.
Klicka här för att komma till tidningsartikel.

Fasadbild, Tibble kyrka

Fasadbild, Tibble kyrka


 
Färdiga fönster för leverans från WB Trä

Färdiga fönster för leverans från WB Trä

WB Trä levererar till exklusivt projekt

I Uppsala byggs just nu ett lägenhetskomplex utöver det vanliga. Arkitekterna har förenat design, miljö och aktiviteter till en byggnad med 344 lägenheter. På taket finns löpbana och på gatuplan en foodcourt med room service.

Bakom projektet står Rosendal Fastigheter och arkitektbyrån Christensen & Co. WB Trä är en av de parter som levererar delar till byggnaden.

Den nästan triangulära byggnaden som WB Trä är delaktig i har 344 lägenheter mellan 27-50 kvm och en takhöjd på hela 3,7 meter. Det är ett unikt boendekoncept där merparten av lägenheterna är ettor och tvåor.

WB Trä levererar fönster och entrépartier i massivlärk med klarlackad insida och obehandlad utsida, en order värd cirka 12 miljoner.

Inspiration-Rosendal
Inspiration Rosendal, Leverans av fönster och entrépartier i sibirisk lärk . Bild tillhör CCO Arkitekter

Vi söker fler medarbetare

wb-logga
WB Trä AB är ett privatägt bolag som tillverkar specialsnickerier. Vi finns i Burträsk, några mil sydväst om Skellefteå. Vi är 40 anställda och omsätter ca 45 Mkr.

fabriken


Till vår fabrik i Burträsk söker vi ett antal medarbetare

En fördel för sökande till samtliga tjänster är erfarenhet från träbranschen och ett genuint intresse för trä. Som person är du energisk, har gott omdöme är drivande och resultatinriktad, samt är en lagspelare som trivs att jobba i team.


CNC operatör Trä

Vi söker dig som är erfaren CNC operatör inom träindustri, eller som har utbildning för att jobba med programmering och bearbetning med överfräsmaskin i trä.


Maskinsnickare

Vi behöver dig som är utbildad eller har stor praktisk erfarenhet som maskinsnickare inom trä.
Din ansökan med CV skickar du snarast dock senast den 1/11 2015 till anders.r@wbtra.se
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Anders Rönnlund på 0914-291 01.

Film om träindustrin i Skellefteåregionen

WB Trä medverkar i en film om träindustrin i Skellefteåregionen, som har en stark position i Sverige och världen.

Playhouse teater

Nytt Entréparti och Giljotinfönster till Playhouse (gamla Reginateatern)
Även inmonteringen på Drottninggatan i Stockholm ombesörjdes av WB Trä.

playhouse-3
Playhouse teater med entréportar och giljotinfönster från WB Trä.
Gör ett besök på Drottninggatan 71 i Stockholm för att ta en titt!

  1. Sidor:
  2. 1
  3. 2
  4. 3