investering-2 investering

Klicka på någon av bilderna för att läsa mer (tidningsurklipp/pdf)

WB Trä är i full gång med att göra sin största investering hittills. Den största delen i investeringen är en fönstermaskin som gör all bearbetning från fyrkantigt ämne till träfärdigt. Det kommer både att rationalisera arbetet och samtidigt höja kvalitén.
- Investeringen skapar nya möjligheter samtidigt som vi kommer att ha kvar den nuvarande produktionslinjen för att kunna dra fördelar av båda metoderna, säger Mattias Jonsson, bolagets VD.
En spännande utmaning med den nya tekniken är att klara av att göra kundanpassningar i relativt små serier.
Redan slutet 2016 så levererades den första maskinen som nu är i full gång och under våren kommer nästa maskin att levereras. Positivt är också att det är bra fart i produktionen och ett väldigt bra orderläge.