WB Trä medverkar i en film om träindustrin i Skellefteåregionen, som har en stark position i Sverige och världen.