Monica
Vi hälsar vår nya ekonomiansvarige Monica Öhlin Larsson
välkommen och hoppas att hon ska trivas här på WB Trä.

Här finner du uppgifter till övriga kontaktpersoner på WB Trä