WB Trä utvidgar och nu bygger vi ut måleriet och monteringen med totalt 235 m².
Måleriavdelningen kommer att utökas med 140 m² och det blir även en större torkanläggning.
Utbyggnaden beräknas tas i bruk v18.
Även på andra håll i Burträsk byggs det, se mer på www.burtrask.se