WB Trä utvidgar och nu bygger vi ut måleriet och monteringen med totalt 235 m².
Måleriavdelningen kommer att utökas med 140 m² och det blir även en större torkanläggning.

Läs mer >>