Det byggs för fullt just nu i Umeå och WB Trä tillverkar nya fönster till anrika Stora hotellet mitt i centrala Umeå.

Balticgruppen helrenoverar hotellet, såväl exteriört som interiört samtidigt som kvarteret genomgår en förvandling i och med byggnationen av Umeås nya kulturcentrum, Kulturväven, som hotellet kommer att bli en del av.

De specialanpassade fönstren är skräddarsydda för byggnaden som invigdes 1894 och klarar mycket högt ställda krav med avseende på ljud, brand och utseende.