Efter en lyckad leverans av fasadelement i lärk till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, så är planeringen igång för fortsättningen med konsthögskolan och bildmuseét. Totalt rör det sig om 5500 kvadratmeter fasadelemet i lärk, som byggs ihop som ett fasadpussel. 
För ovanlighetens skull har WB Trä inte tillverkat fönstren denna gång, utan levererar istället fasadelementen, vilket kan ses som ett slående exempel på den flexibilitet som finns i vår produktion.